Παρθενώνας - Πόλη Nashville, Πολιτεία Tennessee, Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Γύρω-γύρω στον Παρθενώνα, ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη σειρά με τις κολώνες, πάνω στο "ταβάνι",
ο 'Ηλιος της Βεργίνας. Οι Αμερικανοί αρχιτέκτονες γνώριζαν την ύπαρξή του από τα τέλη του 18ου αιώνα.